The Social Expedition

Ik verander...

Wat wil jij veranderen?

Serious playgrounds for changemakers

Stel: je wilt iets veranderen binnen je team of organisatie. Je wilt bijvoorbeeld de veiligheid op de werkvloer verhogen. Of je organisatie toekomst-proof maken. Hoe doe je dat? Waar begin je? The Social Expedition maakt elk veranderingstraject tot een succes met de RoadMapp methode én softwareplatform.

Meer over het RoadMapp platform

Wat is RoadMapp?

Methode en platform

RoadMapp is een bewezen methodiek én softwareplatform waarmee groepen, van klein tot groot, spelenderwijs creëren rond een bepaald thema. Samen creëren maakt de deelnemers mede-eigenaar van de resultaten. Zo worden beleid of belangrijke beslissingen, die uit de data van de RoadMapp volgen, breed gedragen binnen een organisatie.

Overzicht, inzicht, actie

RoadMapp daagt spelers uit. Antwoorden en acties van de spelers op vragen en opdrachten binnen een RoadMapp geven waardevolle data die realtime inzicht geven aan managers en overzicht geven aan directieleden.

Zo kan er een optimale wisselwerking ontstaan tussen strategie en operatie op weg naar het behalen van grotere doelen.

Faciliteren voor verandering

The Social Expedition richt RoadMapp eenmalig in en helpt de organisatie op weg. Daarnaast ondersteunt en ontzorgt zij changemakers met aanvullende diensten zoals het maken van alle benodigde communicatie-uitingen, het organiseren van events, het analyseren en presenteren van data.