The Social Expedition

Ik verander...

Wat wil jij veranderen?

Serious playgrounds for changemakers

Stel: je wilt iets veranderen binnen je team of organisatie. Je wilt bijvoorbeeld de veiligheid op de werkvloer verhogen. Of je organisatie toekomst-proof maken. Hoe doe je dat? Waar begin je? The Social Expedition maakt elk veranderingstraject tot een succes met de RoadMapp methode én softwareplatform.

Wat is RoadMapp?

Methode en platform

RoadMapp is een bewezen methodiek én softwareplatform waarmee groepen, van klein tot groot, spelenderwijs creëren rond een bepaald thema. Samen creëren maakt de deelnemers mede-eigenaar van de resultaten. Zo worden beleid of belangrijke beslissingen, die uit de data van de RoadMapp volgen, breed gedragen binnen een organisatie.

Overzicht, inzicht, actie

RoadMapp daagt spelers uit. Antwoorden en acties van de spelers op vragen en opdrachten binnen een RoadMapp geven waardevolle data die realtime inzicht geven aan managers en overzicht geven aan directieleden.

Zo kan er een optimale wisselwerking ontstaan tussen strategie en operatie op weg naar het behalen van grotere doelen.

Faciliteren voor verandering

The Social Expedition richt RoadMapp eenmalig in en helpt de organisatie op weg. Daarnaast ondersteunt en ontzorgt zij changemakers met aanvullende diensten zoals het maken van alle benodigde communicatie-uitingen, het organiseren van events, het analyseren en presenteren van data.

Cases

Ik verander... De invloed van burgers op de gemeentelijke begroting

Om de burger eigenaarschap te geven, heeft de gemeente Breda een experiment gehouden om een deel van de gemeentelijke begroting te laten bepalen door de burger zelf. Maar liefst 9% van de burgers van Prinsenbeek heeft - begeleid door een RoadMapp - bepaald wat er nodig is in hun dorp. The Social Expedition heeft dit RoadMapp traject daarnaast ondersteund met diverse campagnematerialen en een grondige data-analyse.


Ik verander... De slechte eetgewoontes binnen mijn team

Mensen hun dagelijkse gewoonten veranderen? Moeilijk. Een eenmalige interventie is eigenlijk kansloos. Daarom hebben wij de RoadMapp smartphone-app ontwikkeld met bijbehorende activiteiten en programma. De app zorgt er voor dat, in kleine stapjes en met veel geduld, je teamleden intrinsiek hun levensstijl aanpassen.


Ik verander... De inefficiënte meetings

Ga er maar aanstaan, als changemaker. Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op in veranderingstrajecten? Hoe kun je snel schakelen? Onze MeetingMapp is een softwaretool waarmee meetings, zowel off- als online, gestroomlijnder, sneller en effectiever worden.