The Social Expedition

Over ons

Stel: je wilt iets veranderen binnen je team of organisatie. Je wilt bijvoorbeeld de veiligheid op de werkvloer verhogen. Of je organisatie toekomst-proof maken. Hoe doe je dat? Waar begin je? The Social Expedition maakt elk veranderingstraject tot een succes met de RoadMapp methode én softwareplatform.

RoadMapp is een bewezen methodiek én softwareplatform waarmee groepen, van klein tot groot, spelenderwijs creëren rond een bepaald thema. Samen creëren maakt de deelnemers mede-eigenaar van de resultaten. Zo worden beleid of belangrijke beslissingen, die uit de data van de RoadMapp volgen, breed gedragen binnen een organisatie.

RoadMapp maakt deel uit van de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer; geen éénmalige interventie maar een serious game waarin medewerkers steeds een beetje worden uitgedaagd en geprikkeld.

Meer over het RoadMapp platform